Sunday, June 13, 2010

Vacation and Mountain home care

Nederlands

Afgelopen donderdag ( 10 juni) waren we alweer 1 jaar getrouwd. We hebben dit heugelijke feit, samen gevierd, in een hotel aan de zee. Geweldig uitzicht, zwemmen, zonnen, lekker eten, puur genieten!!
Toen we terug kwamen, kon ik nog 1 dag samen werken met Ryna en Sara ( Amerikaanse vrienden) want helaas hebben hun gisteren Haiti verlaten, en zijn weer terug naar huis. Ik mis ze erg.
Gelukkig ben ik niet alleen, Esther en Michael ( verpleegkundige en arts) zijn er. Het is altijd weer wennen al mensen komen en gaan.
Ja eigenlijk gaat het dagelijkse leven ook hier zn gangetje.
Dustin is nog bezig met het installeren van de zonnepanelen. Dat begint al aardig op te schieten.
En in het ziekenhuis hebben we op dit moment, best veel patienten met tuberculose.
In de kliniek is het dagelijks komen en gaan van mensen.
Wat we als team merken is het zo belangrijk om voorlichting te geven aan patienten.
In alle dingen, van het wassen van de kleren tot het innemen van tabletten. En van minder urgente ziektes tot noodgeval.
Dustin en ik waren laats in de bergen op bezoek bij een familie, en we praten wat en er kwamen meer mensen bij ons zitten, en toen kwamen de verhalen, van die mevrouw is ziek en dat kind heeft al zoveel dagen diarree etc. We gingen al deze mensen af , het waren buren van de familie waar we op bezoek waren,
en gaven wat ze nodig hadden.
Toen Dustin en ik naar huis reden, hadden we het er over, dat het zo goed is om dicht bij de mensen te zijn, dichtbij waar ze wonen en leven. Om zo beter inzicht te krijgen in hun dagelijkse leven, de gewoontes.
Thuiszorg? In Haiti? I like it!! :)


English
As of last Thursday (June 10) we have been married for one year. We celebrated this memorable event, together at a resort on the sea. Great views, swimming, sunbathing, fine dining, pure enjoyment!
When we came back, I had one last day of collaboration with Ryna and Sara (American friends) because they unfortunately had to leave Haiti yesterday, and are now back home. I really miss them.
Luckily I'm not alone, Esther and Michael (nurse and doctor) are here. It is always hard getting used to all people coming and going.
But life goes on.
Dustin is still working on installing solar panels and is starting to pick up speed.
In the hospital we have at the moment, quite a lot of patients with tuberculosis.
In the clinic, the daily comings and goings of people.
Our team is finding out that one of the most important things we do is to provide information to patients.
In all things, from washing clothes to taking tablets. And less urgent illnesses to emergency.
Dustin and I were in the mountains to visit a family, We talked with a group of people from the area, and then came the stories, that lady is sick and that child has diarrhea etc. We went to visit these people since they were neighbors of the family we were visiting, and took care of what they needed as we could. When Dustin and I drove home, we talked about it, and how it is good to go to the people where they live. To better understand their daily lives, habits.
Home care? In Haiti? I like it! :)


No comments: